ادبی-تاریخی
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم ******* لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1389

تاریخ ایران باستان (دوره سه جلدی)

نوشته: حسن پیرنیا

:فهرست مطالب

قسمت اول - کلیات
قسمت دوم - مشرق قدیم
نژاد ملل مشرق قدیم
منابع تاریخ مشرق قدیم
قسمت سوم - نظری به تاریخ بابل، آسور و عیلام
1. سومر و اکد
2. بزرگ شدن بابل
قسمت چهارم - مقدمه ی تاریخ ایران

بقیه در ادامه مطلب


تاریخ ایران باستان (دوره سه جلدی)



نوشته: حسن پیرنیا

:فهرست مطالب

قسمت اول - کلیات
قسمت دوم - مشرق قدیم
نژاد ملل مشرق قدیم
منابع تاریخ مشرق قدیم
قسمت سوم - نظری به تاریخ بابل، آسور و عیلام
1. سومر و اکد
2. بزرگ شدن بابل
قسمت چهارم - مقدمه ی تاریخ ایران

میراث ایران
The legacy of persia.
نوشته: آرتورجان آربری
:درباره کتاب

کتاب میراث ایران دورنمای جامعی از گذشته پرشکوه مردم ایران است که با تمدن درخشان و کهن خود میراث گرانبهایی برای جهان به یادگار گذارده اند.

در این کتاب سیزده تن از دانشمندان و خاور شناسان انگلستان هر یک طی گفتاری، گوشه ای از تاریخ و تمدن و هنر و زبان و ادبیات این سرزمین را باز نموده و خدمات شایان و پایدار مردم آن را ستوده اند. در چهار فصل اول کتاب روابط ایران با دنیای قدیم و تأثیر هنر و فرهنگ و تمدن ما در سرزمین های یونان و روم و هند و ممالک عربی و سهم عظیمی که ایرانیان در ایجاد تمدن و فرهنگ بشر داشته اند، شرح داده شده است.

هنر ایران در دوران اسلام و مذهب، و زبان و ادبیات و قالی و باغ های ایرانی و رهبری و پیشگامی دانشمندان این سرزمین در ریاضیات و شیمی و طب موضوع فصول دیگر این کتاب است. دو فصل پایان کتاب شرح عقاید و آرای مردم باختر درباره ایران و چگونگی آشنا شدن اروپاییان با ایران و ادبیات آن است.

کوروش کبیر
نوشته: آلبرت شاندور
ترجمه محمد قاضی
نویسنده در کتاب به سرگذشت کوروش جوانی و افسانه آژدی هاک تا به قدرت رسیدن کوروش بزرگ و بنیانگذاری نخستین امپراطوری روی زمین و پادشاهی پارس .....شرح جنگها و فتوحات و خصائص انسانی کوروش می پردازد و در نهایت پرده غم انگیز آن مرگ کوروش کبیر می باشد

تاریخ شاهنشاهی هخامنشی
ا.ت.اومستد دانشگاه شیکاگو
نویسنده در این کتاب با اشاره به کتاب پنج پادشاهی بزرگ جهان شرقی باستان نوشته جرج راولینسن استاد تاریخ باستان دانشگاه آکسفورد در هشتاد سال پیش ...شروع به بررسی رویدادهای تاریخ هخامنشیان نموده است......

نام کتاب : شاه جنگ ایرانیان
نویسنده : اشتن متز آلمانی و جون بارک آمریکایی
موضوع کتاب : عظیم ترین نبرد جهان، بین خشایارشاه و سپاه یونانیان

نام کتاب : کوروش نامه
نویسنده : تاریخ نگار مشهور جهان ، گزنفون
موضوع کتاب : بررسی زندگی شاهنشاه بزرگ ، کوروش کبیر

نام کتاب : فرمان شاهنشاهان هخامنشی
نویسنده : رولف نارمن شارپ
موضوع کتاب : ترجمه کتیبه های پادشاهان هخامنشی

نام کتاب : تخت جمشید
نویسنده : دکتر اشمیت
موضوع کتاب : بررسی کاخهای منحصر به فرد تخت جمشید

نام کتاب : تاریخ هرودوت
نویسنده : هرودوت- از مورخین نامدار یونان
موضوع کتاب : تاریخ ایران ، یونان و مصر

نام کتاب : از زبان داریوش
نویسنده : خانم پروفسور هاید ماری کخ
موضوع کتاب : بررسی کتیبه ها و زندگی داریوش بزرگ هخامنشی

نام کتاب : آناباسیس


نویسنده : گزنفون
موضوع کتاب : شاهنشاهی کوروش کوچک

نام کتاب : شاهنشاهی هخامنشی
نویسنده : مانویل کوک
موضوع کتاب : امپراطوری بزرگ هخامنشیان

بهترین کتاب در مورد زندگی روزمره در زمان هخامنشیان
کتاب از زبان داریوش هست که بسیار جالب و با تصاویر جذاب خواننده رو ترغیب به خوندن تا صفخه اخر میکند...
در کتاب از همه مسایل از جواهرات و .....سخن به میان میاورد.
نویسنده کتاب خانم هاید کخ ماری بسیار عالی بر طبق کتبیه های داریوش به سوالت ذهنی همه دوستداران دوران هخامنشیان جواب داده




طبقه بندی:
ارسال توسط کیان
آرشیو مطالب