ادبی-تاریخی
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم ******* لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1389

کیست که داند سر این درد ای خدا

آن تویی پس مرهمی ده ای خدا

دل سنگم به درد آورده این درد

تو رحمی کن ومرهم زن بر این درد

تو گفتی توبه کن بخشم گناهت

ولی توبه بدون عشق عذاب است

تو انداز عشق خود را در دل من

که عشق تو دوایی است بر غم منطبقه بندی:
ارسال توسط کیان
آرشیو مطالب