ادبی-تاریخی
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم ******* لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1389


بنمای رُخ که باغ و گلستانم آرزوست

بگشای لب که قندِ فراوانم آرزوستای آفتاب حُسن بُرون آ دَمی زِ اَبر

کان چهره ی مُشعشع تابانم آرزوستبشنیدم از هوای تو آواز طبل باز

باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوستگفتی زِ ناز بیش مَرنجان مرا بُرو

آن گفتنت که بیش مَرنجانم آرزوستوآن دَفع گفتنت که بُرو شَه به خانه نیست

وآن ناز و باز و تُندی دَربانم آرزوست


بنمای رُخ که باغ و گلستانم آرزوست

بگشای لب که قندِ فراوانم آرزوستای آفتاب حُسن بُرون آ دَمی زِ اَبر

کان چهره ی مُشعشع تابانم آرزوستبشنیدم از هوای تو آواز طبل باز

باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوستگفتی زِ ناز بیش مَرنجان مرا بُرو

آن گفتنت که بیش مَرنجانم آرزوستوآن دَفع گفتنت که بُرو شَه به خانه نیست

وآن ناز و باز و تُندی دَربانم آرزوست

در دست هر کی هست زِ خوبی قراضه​هاست

آن معدن مَلاحت و آن کانم آرزوستاین نان و آب چرخ چو سیل​ است بی​وفا

من ماهیم نهنگم عَمانم آرزوستیعقوب وار وا اسفاها هَمی​ زَنَم

دیدار خوبِ یوسفِ کنعانم آرزوستوالله که شهر بی​تو مرا حَبس می​شود

آوارگی و کوه و بیابانم آرزوستزِین هَمرهان سُست عناصر دلم گرفت

شیر خدا و رستم دَستانم آرزوستجانم مَلول گشت زِ فرعون و ظلم او

آن نور روی موسی عمرانم آرزوستزِین خلق پُرشکایت گریان شدم مَلول

آن​های هوی و نَعره مَستانم آرزوستگویاترم زِ بُلبل اما زِ رَشک عام

مُهرست بر دهانم و اَفغانم آرزوستدِی شیخ با چراغ هَمی​گشت گردِ شهر

کَز دیو و دَد مَلولم و انسانم آرزوستگفتند یافت می​نشود جُسته​ایم ما

گفت آنک یافت می​نشود آنم آرزوستهر چند مُفلسم نپذیرم عقیق خُرد

کان عقیق نادر ارزانم آرزوستپنهان زِ دیده​ها و همه دیده​ها از اوست

آن آشکار صنعت پنهانم آرزوستخود کار من گذشت زِ هر آرزو و آز

از کان و از مکان پِی اَرکانم آرزوستگوشم شنید قصه ایمان و مَست شد

کُو قسم چشم صورت ایمانم آرزوستیک دست جام باده و یک دست جَعدِ یار

رقصی چُنین میانه ی میدانم آرزوستمی​گوید آن رُباب که مُردم زِ انتظار

دست و کنار و زَخمه ی عثمانم آرزوستمن هم رُباب عشقم و عشقم ربابی​ست

وآن لطف​های زَخمه ی رحمانم آرزوستباقی این غزل را ای مُطرب ظریف

زِین سان هَمی​شُمار که زِین سانم آرزوستبنمای شمس مفخر تبریز رُو زِ شَرق

من هُدهُدم حضورِ سُلیمانم آرزوست
طبقه بندی:
ارسال توسط کیان
آرشیو مطالب