ادبی-تاریخی
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم ******* لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1389


ای کعبه من روی تو وی قبله من سوی تو

کارم براه کـوی تو سعی و صــفا و هــرولهدر راهت ای ماه حرم از شوق سر سازم قدم

خــار مغیلان گــر کند پــای دلم پر آبـلهچون نالم از عشقت شبی با آه یا رب یا ربی

از خاک خیــزد فغان افتد بگردون زلـزلهای حاجیان ای حاجیان در کعبه و دیر مغان

جوئید کوی دلستان از عاشقــان یک دلهگر عاشقی بی سیم و زر در راه او شام و سحر

ز آه دل و خون جگر برگیر زاد و راحلــهخواهم دلی مست خدا آزاد از نفس و هوا

از دام این عــالم رها و زغیر عشــق حق یلهبشکن بت و قدوس زن تکبیر بر ناقوس زن

گامــی براه دوست زن خــوش با دَرای قافلهزان زلف پرچین و شکن جانا خمی برهم مزن

کانـــجا دل شـیر فلک دارد بگــردن سلسلهافروخت ماهی مهربان خوشتر زخورشید جهان

کــز شور و وجد عاشــقان افلاک دارد غلغلهگفـتم الـــهی در غزل مدحی ز سلــطان ازل

کان شه به چشم مرحمت بنوازد و بخشد صله
طبقه بندی:
ارسال توسط کیان
آرشیو مطالب